ALM Partnersin vahvan kasvun ja uusien hankkeiden vuosi 2018

Kuluneen vuoden aikana ALM Partners jatkoi vahvaa kasvuaan ja saavutimme tavoitteemme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Vuoteen mahtui niin uusia asiakkaita kuin yhteistyön laajenemista vanhojen kumppaneidemme kanssa. Vuoden aikana loimme entistä parempia palvelukokonaisuuksia, mieleenpainuvia tapahtumia sekä avasimme haarakonttorin Tukholmaan. 

Vuonna 2018 ALM Partners onnistui yhdessä asiakkaidensa kanssa erinomaisin tuloksin. Liiketoiminnan tavoitteellinen 15% kasvu saavutettiin ja myös ylitettiin selvästi, joka oli ansiota kovasta asiantuntijatyöstä yhdessä laajentuneen asiakaspohjamme kanssa. Vuoden aikana yhteistyömme Kuntarahoituksen kanssa kasvoi merkittävästi, samoin yhteistyö useiden muiden finanssitoimijoiden ja pankkien kanssa. Useat tarjoamamme tuoteratkaisut laajenivat ja kehittyivät entisestään, jotta myös tulevaisuudessa pystymme tarjoamaan moderneja ja toimivia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Toteutimme vuoden aikana useita onnistuneita hankkeita, muun muassa korkokatteen ja korkoriskien hallinnan, likviditeettihallinnan, pääomahallinnan, analytiikan (ml. AI), treasury-järjestelmien sekä finanssialan tiedonhallinnan ratkaisujen alueella. 

Myös organisaation johto koki muutoksia, kun Aaro Mäkelä valittiin ALM Partnersin toimitusjohtajaksi 14.2.2018 alkaen. Aiemmin Aaro työskenteli ALM Partnersin operatiivisen toiminnan vastaavana varatoimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuosina 2011-2018. Jukka Sarkanen, joka toimi toimitusjohtajana vuosina 2011-2018, valittiin hallituksen puheenjohtajaksi helmikuussa 2018. 

Vuoden aikana ALM Partnersin henkilöstömäärä kasvoi huomattavasti ja joulukuussa meitä olikin jo yli 60 asiantuntijaa tuottamassa pankki- ja finanssialan asiakkaillemme palveluita, sekä osallistumassa asiakkaidemme keskeisiin kehityshankkeisiin. Vuonna 2018 panostimme aivan uudella tavalla yrityksen HR-toimintoihin ja henkilöstön kehittämiseen tarjoamalla koulutuksia ja kursseja henkilöstölle sekä panostamalla aiempaa vahvemmin ratkaisu- ja tuotekehitykseen. Erityisesti trainee-ohjelmamme laajeni ja koulutimme useita uusia asiantuntijoita mukaan kasvavaan joukkoomme. Voimme olla tyytyväisiä onnistuneisiin rekrytointeihin ja innostavaan huippuasiantuntevaan työryhmäämme: meillä on työyhteisö, jossa viihdytään. Uusien työpaikkojen luominen, eettinen toiminta ja työhyvinvointi ovat tärkeitä teemoja ALM Partnersille ja tulevaisuudessa haluamme panostaa niihin vieläkin enemmän. Tätä varten vuoden aikana perustettiin oma yritysvastuun työryhmä, jonka tarkoituksena on kehittää yrityksen vastuullista toimintaa.  

Vuoteen mahtui myös monta tapahtumaa, kuten jo perinteiksi muodostuneet Tasehallintaseminaari toukokuussa ja Ajankohtaispäivä, joka järjestettiin lokakuussa. Ajankohtaispäivässä oli jälleen puhumassa useita mielenkiintoisia asiantuntijoita ja osallistujamäärä oli ennätyksellinen 260 vierasta. Vuoden 2019 Ajankohtaispäivä onkin jo työn alla ja tapahtumasta odotetaan jälleen menestystä. Lisäksi syksyllä auennut haarakonttori Tukholmaan oli tärkeä osa ALM Partnersin kasvutarinaa Pohjoismaissa ja vuoden aikana kasvu Suomen ulkopuolella vahvistui entisestään.  

Odotamme vuodelta 2019 jatkoa vakaalle ja kannattavalle kasvulle yhdessä uusien ja vanhojen asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on tuottaa vieläkin innovatiivisempia ja asiakkaitamme paremmin palvelevia ratkaisuja hyvällä hengellä toteutettuna. Asiakkaidemme sujuvampi arki on tavoitteemme myös vuonna 2019.  

Kiitos hienosta vuodesta 2018 kaikille ALM Partnersin henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Onnistutaan yhdessä myös tänä vuonna!

Helsinki ALM Patners Oy

Töihin ALM Partnersille – uusia taitoja ja vastuuta

Ella Salonen aloitti Data Scientist Traineena ALM Partnersilla syyskuun alussa ja työskentelee Teknisten palveluiden tiimissä. Helsingin yliopistossa pääaineenaan matematiikkaa lukeva Salonen oli päättänyt hakea töitä syksylle 2018 ja ALM Partnersin trainee-paikka olikin ensimmäinen paikka, johon hän lähetti hakemuksen elokuussa. Paikka löytyi Helsingin yliopiston rekrysivuilta.  

– Se oli kirjaimellisesti ensimmäinen ilmoitus, josta kiinnostuin. Halusin päästä oppimaan lisää ohjelmointia ja tietokantoja, joten tehtävä kiinnosti heti ja päätin hakea. En olisi kuitenkaan uskonut, että heti tärppää, Salonen naurahtaa.  

Tietokannat ja ohjelmointi olivat ehtineet tulla tutuiksi opintojen kautta. Lisäksi ennen ALM Partnersia Salonen oli työskennellyt tilitoimistossa, jossa hän oli ehtinyt tehdä kirjanpitoa sekä palkanlaskentaa. Rahoitusala oli kuitenkin jotain täysin uutta. 

– Minulla ei ollut työkokemusta rahoitusalalta, joten aluksi mietin haittaako se. Trainee-paikka vaikutti kuitenkin todella mielenkiintoiselta ja päätin hakea tehtävää, Salonen kertoo.

Tehtävään hakeminen kannatti, sillä Ella pääsi haastatteluun. Haastattelussa selvisi, että kiinnostus tietokantoja, ohjelmointia ja uuden oppimista kohtaan on tärkeintä trainee-ohjelmassa, eikä rahoitusalan tunteminen ollut välttämätöntä. Rekrytointiprosessi sujui Salosen mukaan jouhevasti; nopeasti hakemuksen lähettämisen jälkeen hänet kutsuttiin haastatteluun, jonka jälkeen tulikin pian tieto, että hänet oli valittu uudeksi Data Scientist Traineeksi.  

Työt alkoivat heti syyskuussa ja alku oli Salosen mukaan täynnä uusia ihmisiä ja paljon uutta opittavaa.

Ilmapiiri täällä on todella rento ja kiva, uudet ihmiset otetaan niin hyvin vastaan ja heti pääsee osaksi työporukkaa. Traineena tiedän myös, että aina voi kysyä neuvoa ja apua saa, jos sitä tarvitsee, Salonen kuvailee.  

Heti taloon tullessa edessä oli useita koulutuksia ja perehdytys oli monipuolinen. Tätä Salonen pitää hyvänä asiana, sillä hän tiesi aina töihin tullessa mitä päivään sisältyy ja riittävät työkalut työtehtäviin sai varmasti. 

– Perehdytys oli todella kattava ja sen jälkeen pääsi nopeasti tekemään oikeita hommia. Vastuuta on annettu jo heti alusta alkaen ja olen päässyt työskentelemään myös itsenäisesti sekä samaan aikaan koulutetaan uutta.

Nyt olen työskennellyt tietokantojen parissa ja haluaisin vielä oppia lisää ohjelmointia. Sitä varmasti pääsen tekemään tulevaisuudessa, Salonen kertoo. 

Salonen kannustaa myös muita hakemaan rohkeasti mukaan ALM Partnersin trainee-ohjelmiin.  

Trainee-ohjelman aikana pääsee kyllä oppimaan todella paljon uutta eikä tarvitse olla valmis ammattilainen; täällä koulutetaan tehtäviin aina. Riittää, että on jotain pohjaosaamista, halua kehittyä ja innostusta tehtävään, sillä pääsee pitkälle, Salonen hymyilee.  

Avoimet työpaikkamme näet TÄÄLTÄ!

ALM Partnersin Ajankohtaispäivä 2.10.2018

ALM Partnersin Ajankohtaispäivä järjestettiin jälleen viime vuoden tapaan hotelli Clarionissa Helsingin Jätkäsaaressa. Tällä kertaa vieraita saapui ennätysmäärä – paikalle tiensä löysi yli 200 rahoitusalan ammattilaista.

Tarjolla oli tuttuun tapaan tiukkaa asiaa pankkitoiminnan ajankohtaisista asioista, sääntelystä ja toki tasehallinnasta. Aamupäivä mentiin sääntelyn merkeissä, jonka nykytilannetta ja uusia tuulia paikalla olivat valottamassa EKP:n yhteisen valvontamekanismin valvontaelimen kotimainen edustaja Pentti Hakkarainen ja hänen jälkeensä Finanssivalvonnan pääjohtaja Anneli Tuominen. Hakkaraisen pohti esityksessään kahliiko sääntely jo liiaksi pankkien toimintaa, vai onko kyseessä pelkkä myytti. Aluksi käytiin hieman läpi sääntelyn vaikutuksia, ja pankkisektorin todettiinkin olevan nyt selvästi paremmassa kunnossa erinäisillä mittareilla mitattuna. Vakavaraisuus ja likviditeetti ovat parantuneet, velkavipu pienentynyt ja varainhankinta monipuolistunut. Hakkarainen toki myönsi, että implisiittinen tuki (too big to fail) pankeille on vähentynyt, joka on osaltaan nostanut pankkien riskejä ja kustannuksia. Toisaalta tämä on ollut tarkoituskin. Yhteenvetona Hakkarainen oli kuitenkin sitä mieltä, että sääntely ei kahli, vaan jopa päinvastoin. Yhteinen valvonta mahdollistaa pankille toiminnan useammassa maassa valvojan kriteerit läpäistessään.

Anneli Tuominen toi puheessaan esiin pankkien sisäiset mallit ja niihin Basel III uudistusten myötä tulevat olevat lattiatasot, jotka tulevat vaikuttamaan etenkin pohjoismaisiin pankkeihin. Hän myös kertoi tuntevansa myötätuntoa pienempiä pankkeja kohtaan, joille sääntelyn aiheuttama taakka on eittämättä ollut suuri. Kuitenkin Tuomisen mukaan valmisteilla olevien CRR 2 regulaation ja CRD 5 direktiivin osalta esimerkiksi raportointifrekvenssiin ja raportoitaviin tietoihin saattaisi olla tulossa pienemmille toimijoille helpotusta. Toki mitään varmuutta lopputulemasta hän ei toki voinut luvata. Valmistelut lienevät valmiita vuoden loppuun mennessä.

Lopuksi Tuominen lausui vielä muutaman sanan paljon otsikoissakin pyörineestä asiasta – rahanpesusta. Tässä Tuomisen mielestä ydinongelmana oli yhteisen ja vahvan viranomaisen puute EU-alueella. Ja toki rahanpesu kytkeytyy rikolliseen toimintaan, joka entisestään vaikeuttaa valvontaa ja tekee siitä jopa vaarallista.
Lounaan jälkeen lavalle asteli Nordean Suomen maajohtaja Ari Kaperi. Hän pohti ajankohtaista asiaa – mitä Nordean muutto Suomeen tarkoittaa ja onko kyseessä uhka vai mahdollisuus? Esityksessä kuitenkin todettiin Nordean olevan hyvässä kunnossa. Pankin vakavaraisuus on kasvanut ja liiketoiminta on hyvin hajautettua Pohjoismaiden kesken ja myös liiketoiminta-alueittain. Lisäksi pankissa on kova uudistustyö käynnissä ja esimerkiksi tietojärjestelmäkehitykseen investoidaan paljon. Kaperi näkikin Nordean muuton ennen muuta mahdollisuutena Suomelle.

Seuraavaksi pidettiin jo Ajankohtaispäivän perinteeksi muodostunut paneelikeskustelu, josta saimmekin tällä kertaa hyvin positiivista palautetta. Keskustelussa oli jälleen edustusta suurista ja pienistä pankeista (Aktia & Nordea) fintech-toimijoista (Mash-group) kuin tietysti finanssivalvonnaltakin. Erittäin mielenkiintoisessa keskustelussa pohdittiin pankkialan tulevaisuutta ja haasteita, sekä ylipäätään kysymystä onko pankkeja enää nykyisessä muodossaan tulevaisuudessa? Ulkoistetaanko lopulta kaikki? Uhkaavatko teknojätit ja pienemmät ketterät alalle tulijat pankkien asemaa?

Keskustelussa nähtiin monenlaisia näkökulmia. Esimerkiksi Mash-groupin edustaja epäili pankkien kykyä kilpailla valtavan asiakasrajapinnan omaavien teknojättien kanssa. Muut olivat luottavaisempia perinteisen pankkitoiminnan suhteen, mutta näkivät myös, että joitakin liiketoimintoja saattaa tulevaisuudessa olla järkevä ulkoistaa ja pyrkiä yhteistyöhön uusien yhtiöiden kanssa. Isona haasteena ja toisaalta myös mahdollisuutena nähtiin myös kehityksessä mukana pysyminen. Esimerkiksi tietojärjestelmien on oltava ajan tasalla, jotta asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin pystytään vastaamaan. Keskustelun loppuun Finanssivalvonnan edustaja muistutti vielä perusasioista. Jos ottaa talletuksia vastaan, edellytetään luottolaitostoimilupaa – emmeköhän tule siis näkemään pankkeja vastaisuudessakin.

Päivän päätti energisellä esiintymisellään professori Moorad Choudhry Kentin yliopistosta, joka on tunnettu paitsi pitkästä urastaan, mutta myös kirjastaan the Principles of Banking. Hän puhui strategisesta taseen hallinnasta. Choudhryn mukaan pankin pitäisi toiminnassaan ottaa taseen molempien puolien hallinta keskeiseksi osa-alueeksi liiketoiminnassaan. Jos pankin taseen laina ja talletuspuoli saadaan paremmin keskustelemaan keskenään, voidaan niin omistajien, valvojan ja asiakkaankin tarpeet tyydyttää tehokkaammin. Hän korosti luonnollisten suojien löytämistä, jos mahdollista, esimerkiksi johdannaisten sijaan. Tämä on usein tehokkaampaa ja halvempaa, joskin ei välttämättä aina mahdollista. Esitys oli erittäin mielenkiintoinen ja mukaan mahtui monta mieleenpainuvaa kertomusta tilanteista, joihin Choudhry on pitkän kansainvälisen pankkiuransa aikana törmännyt.

Lauteilla nähtiin päivän mittaan toki myös ALM Partnersin väriä. Toimitusjohtaja Aaro Mäkelä valotti aamupäivällä finanssialan potentiaalisia kehityshankkeita. Lounaan jälkeen Mika Mattila kertoi viranomaisraportoinnista ja sen tehokkaasta toteutuksesta – mihin viranomaisraportoinnin resurssit todella kannattaa kohdentaa? Mikan jälkeen Risto Tammela ALM Partnersilta paljasti yleisölle mikä on termien Data Engineering ja ETL ero ja kertoi miten tietokantaratkaisua kannattaa nykypäivänä kehittää ja ylläpitää, ja miten ALM Partners voi tässä auttaa.

Lisäksi Timo Koski kertoi mitä uutta kuuluu tekoälyrintamalla ja kuinka tätä uutta teknologiaa tulisi lähestyä. Timon jälkeen lavalle kapusi jo aiemmassa paneelikeskustelussakin kunnostautunut ALM Partnersin Jukka Sarkanen, joka kertoi korkokatteen suojaamisesta. Miten säännönmukaisella suojausohjelmalla korkokatetta voi olla mahdollista parantaa ja tuloksen heiluntaa pienentää.

 

ALM Partners kiittää lämpimästi kaikkia osallistuja. Toivottavasti näemme mahdollisimmat monet jälleen vuoden päästä samoissa merkeissä.

Kaikki puheenvuorot ovat nähtävissä TÄÄLLÄ.

Lisäksi osallistujille on jaettu linkit esiintyjien materiaaleihin. Tarvittaessa ALM Partnersiin voi toki ottaa myös yhteyttä, jos materiaalit ovat kadonneet sähköpostin syövereihin.

Tunnelmia Ajankohtaispäivästä

ALM Partnersin perinteistä Ajankohtaispäivää vietettiin tiistaina 2.10.2018 hotelli Clarionissa. Tänä vuonna tapahtuma oli suurempi kuin koskaan ja paikalla oli ennätykselliset 230 vierasta. Lisäksi tänä vuonna ensimmäistä kertaa Ajankohtaispäivää oli mahdollista seurata myös etänä suoran verkkolähetyksen kautta. Verkkolähetys keräsikin paljon katseluita ja oli toivottu lisäys tapahtumaan.

Päivän käynnisti ALM Partnersin hallituksen puheenjohtaja Jukka Sarkanen ja tapahtuman juontaja Kirsi Alm-Siira, jotka toivottivat kaikki vieraat lämpimästi tervetulleiksi.

Ensimmäinen pääpuhuja oli EKP Valvontaneuvoston päätoiminen jäsen Pentti Hakkarainen, joka keskittyi puheessaan tarkastelemaan sääntelyn vaikutuksia pankkeihin otsikolla ”Pankkisääntely kahlii liikaa – myytti?”.

Seuraava puhuja oli Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen, joka keskittyi puheessaan Finanssivalvonnan toimintaan ja erityisesti sääntelyn tulevaisuuden näkymiin. Puhe herättikin yleisössä paljon mielenkiintoa ja he esittivät useita kysymyksiä. Vielä ennen ensimmäistä taukoa puhui ALM Partnersin toimitusjohtaja Aaro Mäkelä, joka tarkasteli tulevaisuuden finanssitoimialan kehityshankkeita.

Tauoilla vierailla oli aikaa tutustua seurustella ja ständeihin, joilla esiteltiin ALM Partnersin tarjoamia palveluita. Lisäksi ensimmäistä kertaa paikalla oli demoja, joissa näytettiin käytännön tasolla, mitä ALM Partners tekee.

Ensimmäisen tauon jälkeen vieraat pääsivät seuraamaan hyvin kattavaa ja mielenkiintoista paneelikeskustelua aiheella Pankkitoiminta Suomessa eilen, tänään ja huomenna. Paneelikeskustelu herätti yleisössä paljon erilaisia kysymyksiä ja oli yksi päivän antoisimmista hetkistä.

 

Paneelikeskustelun jälkeen yleisö siirtyi lounaalle, josta palattiin kuulemaan Ari Kaperin puhe Nordean muutosta Suomeen. Puhe oli äärimmäisen ajankohtainen ja tarjosi vastauksia useisiin kysymyksiin Nordean muuttoa Suomeen koskien.

Kaperin puheen jälkeen päästiin kuulemaan ALM Partnersin Mika Mattilaa, jonka esitys käsitteli viranomaisraportointia ja kuinka ALM Partners voi helpottaa pankkien taakkaa raportoinnin suhteen. Tätä seurasi Risto Tammelan esitys, jossa hän kertoi mitä on data engineering ja kuinka sitä voidaan hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa.

Iltapäivällä Handelsbankenin pääekonomisti Tiina Helenius tuli antamaan makrotalouskatsauksen, jossa hän avasi finanssitoimialan tämän hetkistä tilannetta maailman laajuisesti ja mahdollisia tulevaisuuden muutoksia. Ennen Ajankohtaispäivän viimeistä pääpuhujaa, ALM Partnersin Timo Koski kertoi tekoälystä ja sen käyttömahdollisuuksista, jonka jälkeen ALM:in hallituksen puheenjohtaja Jukka Sarkanen piti ajatuksia herättävän puheen aiheella ”Markkinanäkymät ja suojausmahdollisuudet – onko peli jo menetetty?”.

Iltapäivän viimeistä puhujaa odotettiin jo suurella innolla. Lopulta lavan valtasi Moorad Choudhry, Kent University Business School:in professori ja muun muassa kirjan The Principles of Banking kirjoittaja. Choudhryn energinen puhe inspiroi varmasti kaikkia kuuntelijoita. Aihe Strategic Asset-Liability Management: The Future of Bank Risk Management oli mukaansa tempaava ja ajankohtainen.

Viimeisen puheen jälkeen Aaro Mäkelä lausui kiitoksensa päivästä, jonka jälkeen siirryttiin illan cocktail-tilaisuuteen. Loppuilta sujui hyvän ruuan ja seurustelun merkeissä.

Seuraa suoraa verkkolähetystä Ajankohtaispäivästä

ALM Partnersin perinteinen Ajankohtaispäivä järjestetään 2.10.2018 hotelli Clarionissa. Tapahtuman pääpuhujia ovat rahoitustieteen tohtori Moorad Choudhry, Nordean Suomen maajohtaja Ari Kaperi, EKP:n neuvoston jäsen Pentti Hakkarainen sekä Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

Lisäksi tapahtumassa käydään paneelikeskustelu, jossa käsitellään Suomen pankkitoiminnan tulevaisuutta.

Pääset seuraamaan suoraa verkkolähetystä Ajankohtaispäivästä täältä!

Tervetuloa mukaan!

ALM Partners on nyt myös Tukholmassa / ALM Partners öppnar kontor i Stockholm

ALM Partners toimii kasvavissa määrin myös muissa Pohjoismaissa ja nyt yhtiö on avannut toimitilat Tukholmaan. Toimitila sijaitsee osoitteessa Frihamnsgatan 30, 115 56 Stockholm.

Uudet toimitilat mahdollistavat ALM Partnersin työntekijöiden työskentelyn Tukholmassa sekä tuovat ruotsalaiset asiakkaat lähemmäksi yrityksen palveluita.

”Olemme jo jonkin aikaa työskennelleet yhdessä ruotsalaisten ja pohjoismaisten finanssitoimijoiden kanssa. Osa tästä työstä on jo aiemminkin tapahtunut Tukholmassa, joten Ruotsin toimiston perustaminen on luonnollinen osa kasvuamme Pohjoismaissa”, toteaa ALM Partnersin toimitusjohtaja Aaro Mäkelä.

Uusilla toimitiloilla mahdollistetaan paljon:

”Työskentelemme Tukholmassa pääosin finanssiasiakkaidemme tiloissa, mutta osan työntekijöistämme siirryttyä jo pysyvämmin Tukholmaan, halusimme tarjota henkilöstöllemme myös omat toimistotilat ja mahdollisuuden omien kehitysprojektien toteuttamiseen”, lisää Mäkelä.

 

ALM Partners arbetar utöver i Finland alltmer också i övriga Norden och nu har företaget öppnat kontor i Stockholm, på adressen Frihamnsgatan 30, 115 56 Stockholm.

De nya lokalerna gör det möjligt för ALM Partners att i ännu större grad än tidigare arbeta på plats i Stockholm samt förenklar kontakterna till våra svenska kunder.

”Vi har redan en längre tid samarbetat med svenska och nordiska aktörer inom finansbranschen. En del av det arbetet har redan tidigare gjorts i Stockholm så grundandet av ett kontor i Sverige är en naturlig del av vår tillväxt i Norden”, säger Aaro Mäkelä, VD för ALM Partners.

Det nya kontoret ger många möjligheter:

”I Stockholm arbetar vi främst i våra kunders utrymmen, men då en del av vår personal flyttat till Stockholm mer permanent, vill vi också erbjuda vår personal tillgång till ett eget kontor och en möjlighet att förverkliga också våra egna utvecklingsprojekt”, tillägger Mäkelä.

Ajankohtaispäivää vietetään 2.10.2018!

ALM Partnersin Ajankohtaispäivää vietetään jo 7. kertaa! Tapahtuma järjestetään tiistaina 2.10.2018 hotelli Clarionissa Helsingissä ja paikalle odotetaan yli 200 Suomen pankkitoiminnan ammattilaista. Ajankohtaispäivän tarkoituksena on tuoda yhteen pankkialan toimijoita, jakaa tietoa finanssialasta ja verkostoitua mielenkiintoisella tavalla.

Päivän teemoina tänä vuonna on erityisesti pankki- ja rahoitusalan muutokset (ml. Fintech), tasehallinta, riskienhallinnan tietovarastointi, analytiikka ja koneoppiminen sekä riskienhallinnan ja regulaation uusimmat tuulet.

Ajankohtaispäivässämme keynote-puhujia ovat rahoitustieteen tohtori ja Kentin yliopiston professori Moorad Choudhry, Suomen Nordean maajohtaja Ari Kaperi, EKP:n neuvoston jäsen Pentti Hakkarainen sekä Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

Perinteiden mukaan illalla on myös mahdollisuus verkostoitua sekä keskustella ruuan ja juoman äärellä cocktail-tilaisuudessa.

Lisätietoja ja keynote-puhujien esittelyt julkaistaan pian, joten muistathan seurata meitä

Lokakuussa nähdään!

 

 

 

 

Uusien työntekijöiden fiiliksiä Quantum-tiimissä aloittamisesta

Toukokuun alussa ALM Partnersilla aloitti uusia työntekijöitä, joista kaksi starttasi Treasury-tiimissä data-analyytikkoina – Jyri ja Ari-Pekka. Tämän paremmin Quantum-tiiminä tunnetun tiimin päätehtävä on treasury-järjestelmien implementointi ja kehittäminen. Päätehtävän ohessa tehtäviin kuuluu opetella uusia teknologioita ja tarjota tuotetukea FIS Quantum -järjestelmälle. Tehtävät pitävät sisällään tutustumista useisiin eri ohjelmistoihin, tietovarastoihin ja teknologioihin, joka on mahdollistanut Jyrille ja Ari-Pekalle aitiopaikan finanssialan järjestelmäarkkitehtuurista. Kehittämispuoli taas tarjoaa mahdollisuuksia soveltaa data-analytiikan osaamista.

Opiskelun lisäksi Quantum-tiimi osallistui kesäkuun lopulla yhteistyökumppanimme FIS:n järjestämään kolmepäiväiseen konferenssiin Lontoossa, missä tiimi pääsi tutustumaan asiakkaisiin ja FIS:n tuotevalikoimaan, sekä kuulemaan miten uudet järjestelmät huomioivat juuri voimaanastunutta ja tulevaa sääntelyä.

FIS Connect Londoniin osallistui yli 700 osallistujaa EMEA-alueelta.

Data-analyytikkoina aloittaneet Jyri ja Ari-Pekka ovat nyt kahden kuukauden ajan perehtyneet työtehtäviin ALM Partnersilla, joten annetaan heidän esittäytyä ja avata kokemuksiaan.

Esittäytymiset: Jyri

Ensiksi  voisin mainita muutama sanan taustoistani. Olen gradua vaille valmis kauppatieteiden maisteri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Pääaineenani on rahoitus ja sivuaineena business analytiikka. Kiinnostuin opiskeluideni aikana erityisesti business analytiikasta, jonka vuoksi päätin lähteä jatkamaan BA:n opintoja tuotantotalouden maisteriohjelmassa. Ennen ALM Partnersia olen työskennellyt erilaisissa rahoitusalan tehtävissä viimeisimpänä Nordean Private Bankissa.

Ensimmäiset kaksi kuukautta ALM Partnersilla ovat menneet hujauksessa, johon on varmasti vaikuttaneet mielekkäät työtehtävät ja uuden oppiminen. Ensimmäinen viikko alkoi SQL-kurssilla, joka tarjosi erittäin hyvät perusteet jatkokouluttautumiselle. Näiden lisäksi olen päässyt kehittämään monipuolisesti osaamistani erilaisista järjestelmistä. Olen viimeisen kahden kuukauden aikana päässyt syventämään tietämystäni muun muassa Pythonista ja R:stä. Täysin uusina asioina olen päässyt opettelemaan mm. ETL:ää, Powershelliä, FTP:tä ja Tableauta. Järjestelmien ja ohjelmien lisäksi olen syventänyt osaamistani treasuryyn liittyvissä toiminnoissa. Olen aina ollut erittäin motivoitunut uuden oppimisesta, mihin ALM Partners on tarjonnut erinomaiset mahdollisuudet!

Nyt kahden kuukauden jälkeen voin todeta, että olen todella viihtynyt erinomaisesti ALMilla. Olen kerennyt tutustumaan jo valtaosaan työntekijöistä ja todennut, että työilmapiiri on hyvä! Loppuun vielä omasta mielestäni parhaimmat kokemukset tähän mennessä: 1. Kaikki uuden oppiminen, 2. Uudet työkaverit 3. Lontoon reissu.  Kahden kuukauden jälkeen ei mieleeni juolahda mitään sellaista, mikä olisi vaikuttanut fiiliksiini negatiivisesti. Toisaalta tiedostan, että jokaisessa työtehtävässä/paikassa niitä negatiivisia asioita varmasti eteen tulee.

Esittäytymiset: Ari-Pekka

Oma taustani tulee Oulun Kauppakorkeakoulun penkiltä. Suoritan vielä viimeisiä maisterivaiheen opintoja rahoituksessa. On ollut mukava huomata kuinka ALM Partners antaa myös aikaa suorittaa opintoihin liittyviä asioita ja tukenut mahdollisuuksien mukaan.

Hakijana ALM Partners vaikutti mielenkiintoiselta paikkana, koska yrityksessä hyödynnetään ja kehitetään teknologioita finanssialan tarpeisiin. Oma mielenkiinto ICT:n sovelluksia kohtaan näkyy muun muassa siinä, että kandin työni käsittelee algoritmikaupankäyntiä ja high frequency kaupankävijöiden informaatiota. Halusin työltäni ympäristöä, jossa pääsen soveltamaan koulutustani rahoituksesta ja kehittymään teknologia- ja ohjelmointitaidoissa. Ensimmäisen kahden kuukauden aikana ALM Partnersilla olen vakuuttunut kokemastani. Alkuun on käyty perehdytys tehtävässä tarvittaviin työkaluihin ja ohessa on ollut mahdollista opiskella itselle mielenkiintoisia alueita, kuten ohjelmointikieliä ja datan visualisoinnin työkaluja. Yleisestikin ilmapiiri on ollut kannustava ja rohkaiseva kaikessa itsensä kehittämisen osa-alueessa.

Ari-Pekka Madetoja ja Jyri Ehtamo

FIS Connect London ’18

Kuva Lontoon keskustasta

Vaikka työkalujen ja teknologioiden opiskelu on tarjonnut mielekkään vaihtoehdon aurinkoisesta kesästä nauttimiselle, niin firman kulttuuri on tarjonnut mahdollisuuksia nauttia kesästä lukuisten afterworkien, lautapeli-iltojen, leffailtojen ja Helsinki City Run Marathonin muodossa. ALM Partnersilta osallistui kolme joukkuetta maratonviestiin toukokuun puolella, ja muutama firman työntekijä kuten Ari-Pekka osallistui myös Jukolan viestiin kesäkuussa.

Kesän mittaan meille tarjoutui tilaisuus ottaa osaa FIS:in järjestämään Expoon Lontoossa. Tapahtumassa esiteltiin FIS:n järjestelmiä ja niiden uusia ominaisuuksia, sekä uutta sääntelyä, niiden taustoja ja niihin varautumista. Kunkin järjestelmän käyttäjälle oli lisäksi omat User Groupit, missä käyttäjät pääsivät itse verkostoitumaan ja keskustelemaan omista murheistaan. Matka itsessään tarjosi tiimille myös mahtavan tavan kehittää ryhmädynamiikkaa ja tutustua toisiimme.

ALM Partnersin edustusjoukkue Lontoossa. Ari-Pekka, Niko, Antti ja Jyri

Matkaan lähdettiin heti juhannuksen jälkeen jokainen enemmän tai vähemmän levänneenä. Tänä vuonna FIS Connect Expo järjestettiin Park Plazassa hotellissa, joka sijaitsee Westminster Bridgen päässä, London Eyen vieressä. Tapahtuma oli täyteen buukattu ja ilmoittautuneita oli arviolta 700 ympäri Eurooppaa, Afrikkaa ja Lähi-Itää. Esillä oli koko FIS:in portfolio, mutta meidän kohteena oli lähinnä treasury-järjestelmään liittyvät aiheet. Osallistujat saivat myös antaa palautetta ja kehitysideoita User Groupina suoraan FIS:in vastuuhenkilöille. Tapahtumia oli paljon tarjolla ja Lontoon päivistä muodostui pitkiä, eikä turistin vyölaukulle tullut käyttöä. Onneksi järjestäjät pitivät meidät tilanteen tasalla jalkapallon MM-kisoista. Olimmehan kuitenkin Englannissa.

FIS Connect London ’18 ständejä

Näkymä Thamesille

Jalkapallon MM-kisojen seuraamista paikallisessa pubissa.

Yhteenvetona Lontoon matkan anti oli kasa hyviä Tips & Tricksejä, kokonaiskuvaa FIS:in treasury-järjestelmän kehittämisestä ja hyviä kontakteja. Lisäksi syttyi tarve alkaa suunnittelemaan Lontoon lomamatkaa.

Treasury & Cash ’18 -tapahtuman anti

Toukokuun puolivälissä 16.5. järjestettiin jälleen yritysten treasuryille suunnattu Treasury & Cash -tapahtuma. ALM Partners on yrityksenä jo jonkin aikaa tarjonnut järjestelmäpäivityksiä ja konsultointiapua treasuryyn liittyen sekä pankeille että yrityksille, ja osana tätä seuraamme aktiivisesti kentällä tapahtuvia muutoksia. Treasury & Cashissa nousi esiin joitain tiettyjä teemoja, jotka näyttivät puhuttelevan osallistujia.

Kasvava sääntely, uusi maksuliikennedirektiivi

Keynote-puheenvuorossa Risto E.J. Penttilä nosti esille toimimisen geopoliittisen riskin ja epävarmuuden ympäröimässä maailmassa, ja 2000-luvun turbulentin ympäristön mukanaan tuoneen kiristyneen sääntelyn vaikutuksen (finanssi)maailmaan. Finanssikriisistä 2007 lähtien rahoitusalan toimijoille ja yrityksille on säädetty yhä kasvavissa määrin lisää säännöksiä, joiden rajoissa tulee toimia. Tämä on aiheuttanut päivityspaineen myös treasury-järjestelmille.

PSD2 on tällä hetkellä puheenaiheena. Yksityisasiakkaille PSD2 saattaa ehkä näkyä siinä, että pankit alkavat tarjoamaan heille portaalia, jonka kautta on mahdollista nähdä samasta käyttöliittymästä useammassa pankissa olevien tilien tiedot.

Pankki- ja yritysasiakkaille PSD2 saattaa näkyä siinä, että nyt jos yrityksellä on nostro-tilejä useissa maissa ympäri maailman, niin PSD2 voi helpottaa tiliotteiden lukemista näistä pankeista. Tällä hetkellä tiliotteen tilaaminen tapahtuu esim. tekemällä sopimus paikallisen pankin kanssa tiliotteen lähettämisestä sovituin väliajoin, ja tässä on usein hankaluuksia. Jos PSD2 mahdollistaa tiliotteen hakemisen helpommin, keskitetysti yhdestä lähteestä, se helpottaa myös maksuliikenteen hoitamista ja tilien seurantaa.

Miksi autoissa on jarrut?

Patrick Wheeler piti puheenvuron kyberrikollisuudesta. Esityksessä kysyttiin yleisöltä otsikon mukainen kysymys. Vastaukseksi esitettiin, että jarrut on asennettu, että autolla voisi hidastaa. Tämä oli väärin. Jarrut on siksi, että autolla voisi ajaa nopeammin.

Mikäli jarruja ei olisi, kukaan ei uskaltaisi ajaa lujaa, mennä mutkiin, alamäkeen tai ylämäkeen. Toimivat turvamekanismit mahdollistavat nopeammin ajamisen erilaisissa tilanteissa. Sama pätee tietoturvaan ja sääntelyyn. Kun tietoturva ja operatiivinen riskienhallinta on huomioitu, ja samaten sääntelyyn on alkujärkytyksen jälkeen totuttu, aletaan ymmärtää, että sääntelyn rajoissa toimiminen mahdollistaa lopulta vapaammin toimimisen, koska turvamekanismit ovat olemassa.

Tämä on ehkä alkanut näkyä näin vuosikymmenen loppupuolella, kun finanssikriisistä on aikaa ja sääntelyn aikaiseen maailmaan on alettu tottua, ja talouskasvun merkkejä on näkynyt maailmalla ainakin muutaman kuukauden ajan, lievistä takaiskuista huolimatta.

Osallistujana Treasury & Cashissa pääsee näkemään hyvin kattavasti eri järjestelmiä ja palveluita, joita yrityksille tarjotaan treasuryyn, maksuliikenteeseen ja raportointiin liittyen. Esitykset ja paneelikeskustelut ovat myös mielenkiintoista seurattavaa.

Tämänkertaisen tapahtuman ohjelma on ainakin toistaiseksi luettavissa täällä https://events.almatalent.fi/treasury-and-cash-helsinki/agenda/.

 

 

Tasehallintaa, hellettä ja pari golfkierrosta – ALM Partnersin Tasehallintaseminaari 14. – 15.5.2018

Mistä tietää kevään alkaneen? Allekirjoittanut tunnistaa sen tyypillisesti jääkiekon MM-kisoista sekä sakeasta siitepölystä, mutta varma kevään merkki on myös ALM Partnersin vuosittainen Tasehallintaseminaari. Perinteinen tapahtumamme kokosi jälleen yhteen 20 pankkialan ammattilaista keskustelemaan tasehallinnan ja pankkitoiminnan viimeisimmästä tuulista – sekä tietysti nauttimaan virkistävistä golf-kierroksista Pärnu Bay Golf Linksin upeissa maisemissa. Edellisten vuosien tapaan seminaarimme osallistujalista koostui sekä ALM Partnersin asiakaskunnasta että muista yhteistyökumppaneista. Moni vieraistamme on osallistunut seminaariimme jo useita vuosia putkeen, mutta iloksemme Länsisatamaan kokoontui aamulla myös uusia tuttavuuksia.

Laivaan nousun, aamupalan sekä ennen kaikkea aamukahvin jälkeen käynnistimme seminaarimme ensimmäisen osan. Jukka Sarkanen aloitti katsauksella ALM Partnersin liiketoiminnan vauhdikkaaseen alkutaipaleeseen vuosina 2010 – 2018. Katsauksessa saimme kuulla ALM Partnersin ensiaskelista, palveluiden laajentumisesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Liiketoimintamme sekä palveluidemme kehitystä kuvaa mielestäni hyvin se, että aloittaessani työt vuonna 2015 meitä ALMilaisia oli 30. Nyt kolme vuotta myöhemmin työkaverien määrä on lähes tuplaantunut, joten kasvu on todellakin ollut vauhdikasta. Lisätietoa sekä tarkempia lukuja liiketoimintamme kehityksestä voi lukea täältä.

Jukan jälkeen seminaarilauteille siirtyi Mika Mattila, joka tarkasteli datan ja tiedonhallinnan merkityksen jatkuvaa kasvua osana pankkitoimintaa. Syitä tiedonhallinnan merkityksen kasvulle ovat muun muassa

  • lisääntyvä sääntely ja viranomaisraportointi (esimerkiksi DPM:n validointisäännöt sekä lisääntyvät ristiinvalidointisäännöt ja audit trail)
  • tiedonhallintaan itseensä liittyvät viranomaisvaateet (Basel 239, BIRD…)
  • liiketoiminnalliset tarpeet ja kasvaneet mahdollisuudet

 

Vaikka seminaarissa vallitsikin yksimielisyys tiedonhallinnan yhä kasvavasta roolista, ei tämä estänyt mielenkiintoisen keskustelun syntymistä. Ajatustenvaihtoa syntyi erityisesti pankkien raportointitaakkaa helpottamaan suunnitellun BIRDin (Banks’ Integrated Reporting Dictionary) osalta. BIRD nähtiin varsin tervetulleena hankkeena ja siinä koettiin olevan niin raportoijan kuin valvojankin näkökulmasta suurta potentiaalia.

Seminaarimme seuraavan esityksen tarjosi Deposit Solutionin Matti Lannetta, jonka aiheena oli eurooppalaisen talletusmarkkinan kehitysnäkymät. Esityksessä porauduttiin eurooppalaisen talletusmarkkinan rakenteeseen, korkotasoon sekä jakaumaan maiden välillä. Myöhemmin tarkasteltiin myös tarkemmin suomalaista talletusmarkkinaa ja miten vähittäisasiakkailla (sekä pankeilla itsellään) avautuu mahdollisuus päästä käsiksi muiden maiden talletusmarkkinaan. Esityksen aikana seurasi runsaasti keskustelua, mitä talletusmarkkinoiden avoimuus merkitsee pankille rahoitusrakenteen, rahoitusriskin sekä toisaalta asiakaskokemuksen näkökulmasta.

Matin lopettaessa esitystään oli laivamme jo vaivihkaa parkkeeraamassa Tallinnan satamaan. Näin ollen seminaariimme ohjelmaamme suunniteltu katsaus vauhdilla kehittyvän kriisinratkaisukehikon alueelle (MREL & TLAC) jäi valitettavasti tällä kertaa väliin. Toisaalta aikataulun pettäminen kertoi aiempien esitysten herättämästä mielenkiinnosta – ensi vuonna osaamme taas varata keskustelulle sekä ajatustenvaihdolle entistä enemmän aikaa.

Sääennuste ei tuottanut pettymystä, vaan Tallinnassa meidät toivotti tervetulleeksi yli 20:n asteen lämpötila. Puitteet olivat siis suorastaan erinomaiset Pärnu Bay Golfissa odottavaan pariscramble-turnaukseen. Turnaus sujui urheilullisen leikkimielisellä otteella, eikä pelaajien esityksissä ollut ”ruosteesta” tietoakaan – ei vaikka muutamilla pelureilla oli edellisestä pelikierroksesta huhupuheiden mukaan jo tovi vierähtänytkin. Pariscramblen voittoon kipusivat tänä vuonna tasaisen varmalla pelillä SP-Rahastoyhtiön Miia Antin yhdessä S-Pankin Mikael Jämsän kanssa. Aurinkoisen golf-kierroksen kruunasi antoisat keskustelut aiheesta sekä aiheen vierestä pelien lomassa. Eikä myöskään sovi unohtaa aina yhtä tärkeitä jälkipelejä saunomisen, palkintojen jaon sekä illallisen merkeissä.

 

Kevät näytti parasta puoltaan myös seminaarimme toisena päivänä lämpömittarin kolkutellessa hellerajoja heti aamuvarhaisesta alkaen. Ennen satamaan siirtymistä ja seminaarimme toista osaa ehdimme vielä piipahtaa golf-kentällä mittelemässä taitojamme pistebogey-turnauksen merkeissä. Turnauksen voittoon kampesi Myrskylän Säästöpankin Jari Oivo huikealla 42:lla pisteellä. Toisen päivän upeista peliesityksistä kertoo se, että Mikael Jämsän ammattilaistason scratch-tuloksella, yksi yli kentän ihannetuloksen, ei ylletty pistebogey-turnauksessa tänä vuonna kolmen parhaan joukkoon! Viimeistään tässä vaiheessa puheet ruosteisista pelitaidoista voitiin siis heittää viereiseen Pärnun lahteen. Kierroksen päälle vielä saunomista sekä maukas lounas, minkä jälkeen olimmekin valmiit suuntaamaan satamaan kohti paluukyytiä.

Jussi Rajala Delficon Oy:stä käynnisti seminaarimme toisen osan puhumalla asiantuntijaorganisaation johtamisesta tuloksellisuuden sekä asiantuntijoiden motivoinnin näkökulmasta. Mielenkiintoisen esityksen ydinviestinä oli, miten asiantuntijaorganisaation johtamistavat ovat muuttuneet, minkälainen organisaatiokulttuuri edesauttaa tuloksellisuutta sekä mikä motivoi organisaation jäseniä. Oman yrityksemme varsin voimakas kasvu huomioiden esitys osui maaliin erityisesti johtamiskulttuurin merkityksen näkökulmasta. Johtamiskulttuurin ohella keskustelua herätti erityisesti mikä motivoi työntekijöitä osana asiantuntijaorganisaatiota. Tiivistettynä keskustelumme voisi kenties kiteyttää jotenkin näin: Asiantuntijoita motivoi kehittymisen mahdollisuus sekä itseohjautuva työskentelytapa, joka tapahtuu osana viihtyisää työympäristöä.

Jussi Rajalan jälkeen puheenvuoron sai jälleen Jukka Sarkanen. Jukka tarkasteli korkomarkkinoiden nykytilaa sekä millaisia rakenteellisen korkoriskin suojauspaikkoja tämän hetkinen korkomarkkina tarjoaa. Kuluneena vuonna olemme nähneet pitkissä koroissa varsin paljon volatiliteettia – milloin kauppasodan uhan ja milloin muiden kansainvälisen politiikan kiemuroiden vuoksi. Lyhyiden korkojen osalta kehitys on sen sijaan polkenut paikallaan. Pankkien kannalta olennaisen tärkeä 12 kuukauden euribor-korko jatkaa siis edelleen pakkasen puolella, luoden painetta korkokatteen kehitykselle. Jukan esityksen viestinä olikin, että järkevästi suunniteltu, ajallisesti hajautettu osittainen korkoriskin suojaus on nykymarkkinassa harkinnan arvoinen vaihtoehto (luonnollisesti pankin nykyinen korkoriskiasema huomioiden). Jokainen kulunut päivä syö ”varmaa” korkotuottoa.

Jukan esityksen pohjalta seurasi erittäin runsaasti keskustelua makrotalouden näkymistä, korkomarkkinoista sekä suojaustoimenpiteiden järkevyydestä. Mielestäni eräs seminaariimme osallistuja kiteytti rakenteellisen korkoriskin hallinnan ytimekkäästi: ”Tärkeää ei ole se, onko itsellä olemassa korkonäkemystä – se kun osuu hyvin harvoin oikeaan. Oleellista on mallintaa riittävä määrä erilaisia korkoskenaarioita, tarkastella skenaarioiden vaikutusta korkokatteeseen sekä miettiä, kestänkö mallinnetut lopputulokset vai teenkö suojaavia toimenpiteitä.”

Oma esitykseni oli luontevaa jatkoa Jukan aiheelle, joskin toisesta näkökulmasta. Siinä missä Jukka tarkasteli rakenteellisen korkoriskin suojausta johdannaisnäkökulmasta, itse pohdiskelin antolainaustuotteiden (korkokatot, korkoputket ja kiinteäkorkoinen luotonanto) käyttöä osana tehokasta tasehallintaa. Järkevästi hinnoitelluilla antolainaustuotteilla pankin on mahdollista vaikuttaa samoihin asioihin kuin johdannaissuojilla (kannattavuus ja korkoriski), mutta lisäksi rajata myös luottoriskiä. Johdannaissuojaus on luonnollisesti tehokkaampi ja nopeampi tapa kaventaa rakenteellista korkoriskiä, mutta mielestämme antolainaustuotteiden ja johdannaissuojien käyttö eivät ole millään tavalla toisensa poissulkevia. Korkojen mahdollinen nousu sekä tähän varautuminen on ollut viime kuukausina paljon esillä mediassa. Osittain tähän pohjautuen seminaariyleisö jakoikin näkemyksemme, että korkosuojaustuotteissa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Reissuympyrämme alkoi pikkuhiljaa sulkeutua Länsisataman häämöttäessä. Kuluneet kaksi päivää tuntuivat olleen koko seminaariväen mielestä erittäin antoisat. Uskon, että taskun pohjalle jäi kaikilla erinomaiset keskustelut alan muiden asiantuntijoiden kanssa, verkostoitumista sekä tietysti virkistävät golfkierrokset. Kuten jo mainittu, puitteet olivat erinomaiset koko matkan, josta kuuluu kiitokset niin Eckerö Linelle kuin Pärnu Bay Golf Linksille.

Isoin kiitos kuuluu luonnollisesti kaikille reissussa mukana olleille erinomaisesta matkaseurasta. Toivottavasti tapaamme mahdollisimman monen kanssa ensi vuonna samoissa merkeissä!

 

Ville Varila

Analyytikko

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa, ALM Partners yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close