Tunnelmia Ajankohtaispäivästä

ALM Partnersin perinteistä Ajankohtaispäivää vietettiin tiistaina 2.10.2018 hotelli Clarionissa. Tänä vuonna tapahtuma oli suurempi kuin koskaan ja paikalla oli ennätykselliset 230 vierasta. Lisäksi tänä vuonna ensimmäistä kertaa Ajankohtaispäivää oli mahdollista seurata myös etänä suoran verkkolähetyksen kautta. Verkkolähetys keräsikin paljon katseluita ja oli toivottu lisäys tapahtumaan.

Päivän käynnisti ALM Partnersin hallituksen puheenjohtaja Jukka Sarkanen ja tapahtuman juontaja Kirsi Alm-Siira, jotka toivottivat kaikki vieraat lämpimästi tervetulleiksi.

Ensimmäinen pääpuhuja oli EKP Valvontaneuvoston päätoiminen jäsen Pentti Hakkarainen, joka keskittyi puheessaan tarkastelemaan sääntelyn vaikutuksia pankkeihin otsikolla ”Pankkisääntely kahlii liikaa – myytti?”.

Seuraava puhuja oli Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen, joka keskittyi puheessaan Finanssivalvonnan toimintaan ja erityisesti sääntelyn tulevaisuuden näkymiin. Puhe herättikin yleisössä paljon mielenkiintoa ja he esittivät useita kysymyksiä. Vielä ennen ensimmäistä taukoa puhui ALM Partnersin toimitusjohtaja Aaro Mäkelä, joka tarkasteli tulevaisuuden finanssitoimialan kehityshankkeita.

Tauoilla vierailla oli aikaa tutustua seurustella ja ständeihin, joilla esiteltiin ALM Partnersin tarjoamia palveluita. Lisäksi ensimmäistä kertaa paikalla oli demoja, joissa näytettiin käytännön tasolla, mitä ALM Partners tekee.

Ensimmäisen tauon jälkeen vieraat pääsivät seuraamaan hyvin kattavaa ja mielenkiintoista paneelikeskustelua aiheella Pankkitoiminta Suomessa eilen, tänään ja huomenna. Paneelikeskustelu herätti yleisössä paljon erilaisia kysymyksiä ja oli yksi päivän antoisimmista hetkistä.

 

Paneelikeskustelun jälkeen yleisö siirtyi lounaalle, josta palattiin kuulemaan Ari Kaperin puhe Nordean muutosta Suomeen. Puhe oli äärimmäisen ajankohtainen ja tarjosi vastauksia useisiin kysymyksiin Nordean muuttoa Suomeen koskien.

Kaperin puheen jälkeen päästiin kuulemaan ALM Partnersin Mika Mattilaa, jonka esitys käsitteli viranomaisraportointia ja kuinka ALM Partners voi helpottaa pankkien taakkaa raportoinnin suhteen. Tätä seurasi Risto Tammelan esitys, jossa hän kertoi mitä on data engineering ja kuinka sitä voidaan hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa.

Iltapäivällä Handelsbankenin pääekonomisti Tiina Helenius tuli antamaan makrotalouskatsauksen, jossa hän avasi finanssitoimialan tämän hetkistä tilannetta maailman laajuisesti ja mahdollisia tulevaisuuden muutoksia. Ennen Ajankohtaispäivän viimeistä pääpuhujaa, ALM Partnersin Timo Koski kertoi tekoälystä ja sen käyttömahdollisuuksista, jonka jälkeen ALM:in hallituksen puheenjohtaja Jukka Sarkanen piti ajatuksia herättävän puheen aiheella ”Markkinanäkymät ja suojausmahdollisuudet – onko peli jo menetetty?”.

Iltapäivän viimeistä puhujaa odotettiin jo suurella innolla. Lopulta lavan valtasi Moorad Choudhry, Kent University Business School:in professori ja muun muassa kirjan The Principles of Banking kirjoittaja. Choudhryn energinen puhe inspiroi varmasti kaikkia kuuntelijoita. Aihe Strategic Asset-Liability Management: The Future of Bank Risk Management oli mukaansa tempaava ja ajankohtainen.

Viimeisen puheen jälkeen Aaro Mäkelä lausui kiitoksensa päivästä, jonka jälkeen siirryttiin illan cocktail-tilaisuuteen. Loppuilta sujui hyvän ruuan ja seurustelun merkeissä.

Ajankohtaispäivää vietetään 2.10.2018!

ALM Partnersin Ajankohtaispäivää vietetään jo 7. kertaa! Tapahtuma järjestetään tiistaina 2.10.2018 hotelli Clarionissa Helsingissä ja paikalle odotetaan yli 200 Suomen pankkitoiminnan ammattilaista. Ajankohtaispäivän tarkoituksena on tuoda yhteen pankkialan toimijoita, jakaa tietoa finanssialasta ja verkostoitua mielenkiintoisella tavalla.

Päivän teemoina tänä vuonna on erityisesti pankki- ja rahoitusalan muutokset (ml. Fintech), tasehallinta, riskienhallinnan tietovarastointi, analytiikka ja koneoppiminen sekä riskienhallinnan ja regulaation uusimmat tuulet.

Ajankohtaispäivässämme keynote-puhujia ovat rahoitustieteen tohtori ja Kentin yliopiston professori Moorad Choudhry, Suomen Nordean maajohtaja Ari Kaperi, EKP:n neuvoston jäsen Pentti Hakkarainen sekä Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

Perinteiden mukaan illalla on myös mahdollisuus verkostoitua sekä keskustella ruuan ja juoman äärellä cocktail-tilaisuudessa.

Lisätietoja ja keynote-puhujien esittelyt julkaistaan pian, joten muistathan seurata meitä

Lokakuussa nähdään!

 

 

 

 

Ajankohtaispäivä_31.10.2017_ALM_Partners

ALM Partners Ajankohtaispäivä – Paneelikeskustelu

ALM Partnersin vuosittaisessa ajankohtaispäivässä käytiin mielenkiintoinen paneelikeskustelu tasehallinnan merkityksestä nykyisessä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Keskustelussa edustettuina olivat pankkisektorin suuret ja pienet, finanssivalvonta, sekä järjestäjänä toiminut ALM Partners.

Panelistit:

ALM Partners: Jukka Sarkanen, Toimitusjohtaja

Finanssivalvonta: Marjo Risku, Johtava riskiasiantuntija

OP Ryhmä: Elina Ronkanen-Minogue, Head of ALM and Group Treasury

POP Pankkiliitto: Jaakko Pulli, Liiketoimintajohtaja

Ålandsbanken: Heli Huhtala, Head of Treasury

 

Puheenvuoroissa korostui hyvin paljon pankkeihin kohdistuva sääntely, jota varsinkin pienemmät pankit pitävät raskaana. Finanssivalvonnan edustaja kertoi kuitenkin paneelia edeltävässä puheenvuorossaan, että sääntelyn suurin tsunami lienee takanapäin, eikä uusia suuria kokonaisuuksia ole hetkeen tulossa – tuleva sääntely kohdistuisi enemmän jo nykyisin voimassaoleviin normeihin. Tämä herätti tosin epäilyjä. Paneelissa pohdittiin mm. Basel IV:n voimaantuloa, jota ei voitane pitää pienenä uudistuksena.

Sääntelyyn saatiin myös monenlaisia näkökulmia. Esimerkiksi Ålandsbankenin Huhtala oli sitä mieltä, että IRRBB-kehikko on ollut hyvä asia, koska se pakottaa katsomaan asioita laajemmin kuin aiemmin. Tässä taas nähtiin olevan myös liiketoiminnallisia hyötyjä.

Sekä Ålandsbankenin ja POP Pankkiliiton edustajat olivatkin sitä mieltä, että sääntelyn ongelma ei välttämättä ole sen taso tai substanssi – joka on hallittavissa. Ongelmia aiheuttaa ennemminkin toimeenpano, aikataulujen ja ylipäänsä laajojen kokonaisuuksien hallitseminen pienen pankin ”muskeleilla”. Lisäksi ongelmana nähtiin tieto ja sen kulku. Organisaation tasolla ei riitä, että muutama yksittäinen asiantuntija on kartalla – kuinka saada tieto leviämään koko organisaatioon?

Tämä herättikin kysymyksen Finanssivalvonnan edustajalle: voisiko sääntelyä keventää pienemmille pankeille?

Tähän vastattiin, että tämä on mahdollista jo nyt, sillä EBA:n ohjeistuksessa on käytössä suhteellisuusperiaate. Kuitenkin se, kuinka tätä suhteellisuusperiaatetta tulisi noudattaa, jäi epäselväksi. Finanssivalvonnan edustajan mukaan tämän määrittely ei ole kansallisen valvojan asia, vaan EU-tason asia. Viestiseinälle joku tiesi kirjoittaa, että suhteellisuusperiaate koskisi vain frekvenssiä, ei sisältöä.

Keskustelua herättivät myös valvojan käyttämät riskimittarit. ALM Partnersin Jukka Sarkanen ihmetteli taseen nykyarvoriskiin keskittymistä myös pienempien pankkien kohdalla. Miksi lasketaan koko taseen markkina-arvoa sellaistenkin pankkien kohdalla, jotka eivät tätä tasettaan tule realisoimaan? Korkokatteen tuloriskin mittaaminen olisi Sarkasen mukaan järkevämpää. Fivan edustajan mukaan nykyarvoriskiä mittaamalla saadaan pidemmän aikavälin kuva riskeistä.  Sarkasen mukaan tuloriskiäkin voidaan kuitenkin mallintaa varsin pitkälle tulevaisuuteen.

Suurimman pankkiryhmittymän, OP-ryhmän, edustajan suusta kuultiin useaan kertaan sana disruptio. Hän pohti, mikä tasehallinnan rooli tulee olemaan nykyisessä muuttuvassa toimintaympäristössä. Onko tulevaisuudessa enää vain pankin taseen hallintaa, vai onko näkökulmaa laajennettava myös muuhun liiketoimintaan?

Johdannaisten keskitettyyn selvitykseen nähtiin jälleen hieman erilaisia näkökulmia. Ålansbankenin edustaja piti uudistusta loppujen lopuksi hyvänä ja mahdollisesti jopa kuluja säästävänä toiminnan tehostumisen myötä huolimatta projektin kustannuksista. Toisaalta ALM Partnersin Jukka Sarkasen mielestä johdannaisten keskitetty selvitys on hyvä esimerkki liian raskaasta sääntelystä pienelle pankille – suuret etupainotteiset kustannukset ovat liian suuria suhteessa toiminnan kokoon. Kaikki panelistit näkivät kuitenkin johdannaisten käytön positiivisena asiana riskienhallinnan näkökulmasta.

Paneelissa heräsi myös keskustelua sääntelyn ulkopuolisista toimijoista. Miksi pieniäkin pankkeja valvotaan tiukalla otteella, kun samaan aikaan pankkisääntelyn ulkopuolella olevien toimijoiden määrä kasvaa? Valvojan edustaja näki uudet toimijat jopa positiivisina, sillä ne hajauttavat riskejä. Toisaalta finanssivalvonnan edustaja painotti, että tilannetta kuitenkin tarkkaillaan aktiivisesti näiden toimijoiden osalta.

ALM Partnersin Sarkanen pohti myös kiristyvän sääntelyn vaikutusta yritysluototukseen. Pankit tuntuivat kuitenkin olevan melko yksimielisiä siitä, että yritykset ovat saaneet kyllä rahoitusta pankeista huolimatta kiristyvästä sääntelystä – lisäksi Suomen pankkisektori on panelistien mukaan hyvässä kunnossa.

Paneelikeskustelun loppupuolella keskustelu siirtyi mahdollisiin tulevaisuuden riskeihin. Riskinä nähtiin mm. pitkään jatkunut EKP:n kevyt rahapolitiikka. Esimerkiksi Ålandsbankenin Heli Huhtala oli huolissaan likviditeetin suuresta määrästä suhteellisen pienillä pohjoismaisilla markkinoilla. ALM Partnersin Sarkanen oli likviditeetin lisäksi huolissaan myös varallisuusarvojen huimasta kasvusta.

POP Pankkiliiton & OP Ryhmän edustajat näkivät tulevaisuuden haasteina myös asiakaspidon. Miten esimerkiksi tuleva maksupalveludirektiivi ja digitalisaation myötä muuttuva toimintaympäristö tulevat vaikuttamaan asiakaskenttään? Tulevatko asiakkaat tulevaisuudessa vaihtamaan palvelua useammin? Finanssivalvonnan edustaja arveli, että esimerkiksi talletusten pysyvyys saattaisi heikentyä uusien teknologioiden käyttöönoton myötä.

Huolta herätti myös se, että sääntely ei pysy perässä muuttuvassa maailmassa ja riskejä kasaantuu esimerkiksi varjopankkisektorille.

Konsta Lindqvist

Analyytikko

Clarion_Hotel_Helsinki_ALM_Partners_ajankohtaispäivä

ALM Partnersin Ajankohtaispäivä 31.10.2017

ALM Partnersin Ajankohtaispäivä järjestetään tänä vuonna tiistaina 31.10.2017 Clarion Hotelli Helsingissä.

Olemme koonneet suosittuun paneelikeskusteluun kattavan edustajiston pankeista ja toimialan viranomaisista. Keskustelun aiheena on ”Tasehallinnan merkitys muuttuvassa markkina- ja sääntely-ympäristössä".

Ajankohtaispäivän moderaattorina toimii Tomi Einonen, MTV Uutisten toimituspäällikkö.

Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumisesta info@almpartners.fi

Päivän ohjelma

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Aamupäivän esiintyjät:

  • Olli Rehn, Suomen Pankki

Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät

  • Sixten Korkman, Aalto-yliopisto

Globalisaatio ja talous

  • Aaro Mäkelä, ALM Partners

Finanssitoimialan ajankohtaiset kehityshankkeet

Paneelikeskustelu – tasehallinnan merkitys muuttuvassa markkina- ja sääntely-ympäristössä 

Lounas

Iltapäivän esiintyjät:

  • Heidi Schauman, Aktia

Ekonomistipuheenvuoro - Nousevatko korot vihdoin?

  • Bruce J. Oreck, Aalto-yliopisto

Donald Trump is merely a distraction. You need to focus on disruption.

Loppusanat, Jukka Sarkanen, ALM Partners

Cocktails

Päivän panelistit

Heli Huhtala, Ålandsbanken

Marjo Risku, Finanssivalvonta 

Jukka Sarkanen, ALM Partners

Elina Ronkanen-Minogue, OP Ryhmä

Jaakko Pulli, POP Pankkiliitto

ajankohtaispaiva_2017_huippupuhujat_ALM_Partners

Ajankohtaispäivän huippupuhujat 2017

Olli Rehn

On toiminut Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä 1.2.2017 alkaen. Rehn vastaa rahapolitiikan toimeenpanosta, Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta, markkinaoperaatioista ja maksuliikkeestä. Lisäksi hän vastaa Suomen Pankin digitalisaatioprosessista ja toimii Finanssivalvonnan johtokunnan  puheenjohtajana

Rehn on toiminut pitkään eurooppalaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Hän oli Euroopan komission varapuheenjohtaja 2011–2014. Komission jäsenenä hän vastasi EU:n laajentumisesta 2004–2010 ja talous- ja raha-asioista 2010–2014, jolloin hänen vastuullaan olivat mm. rahaliiton sääntöuudistus, kriisimaiden rahoitusohjelmat ja vakausmekanismien valmistelu. Hän edusti Euroopan komissiota Euroopan keskuspankin neuvostossa, G7/G20-yhteistyössä ja Kansainvälisen valuuttarahaston kokouksissa 2010–2014. Ennen siirtymistään Suomen Pankkiin Rehn toimi elinkeinoministerinä Juha Sipilän hallituksessa 2015–2016.

Olli Rehn (Suomen Pankki)

 

Olli Rehn, Ajankohtaispäivä
Sixten Korkman, Ajankohtaispäivä

Sixten Korkman

Sixten Korkman on tunnettu ekonomisti ja Aalto-yliopiston emeritusprofessori, joka on toiminut mm. OECD:n tutkijana, Suomen Pankissa toimistopäällikkönä, valtiovarainministeriössä ylijohtajana, EU:n ministerineuvoston sihteeristön talousosaston pääjohtajana sekä EVA:n ja ETLA:n toimitusjohtajana. Hän on kirjoittanut useita talousaiheisia kirjoja ja osallistuu aktiivisesti talouspoliittiseen keskusteluun mm. Helsingin Sanomien kolumnistina.

Korkman on viime vuosina julkaissut teokset Talous ja Utopia (Docendo, 2012), Euro: Valuutta vailla valtiota (Taloustieto, 2013) ja Väärää talouspolitiikkaa. Talouden kriisit ja opilliset kiistat  (Otava, 2015).

Sixten Korkmanin kotisivu (Aalto-yliopisto)

Bruce J. Oreck, Aalto-yliopisto

Bruce J. Oreck toimi Suomen Yhdysvaltojen suurlähettiläänä 2009- 2015. Tällä hetkellä hän opettaa markkinointia Aalto yliopistossa Executive in Residence nimikkeellä.

Oreck toimii USGB:n ( U.S Green Building Counsil) hallituksessa, joka on suurin rakennusten ympäristötehokkuutta edistävä järjestö maailmassa. Hänelle on myönnetty The Alliance to Save Energyn Charles H. Percy Award for Puclic Service –palkinto työskentelystään energiatehokkaan rakentamisen puolesta.

Bruce J. Oreck (Wikipedia) 

Bruce Oreck, Ajankohtaispäivä
Sixten Korkman, Ajankohtaispäivä

Heidi Schauman

Heidi Schauman on suomalainen taloustieteilijä, jolla on on vahva kokemus pankki- ja rahoitusmaailmasta. Hän työskentelee Aktian pääekonomistina. Aiemmin Schauman on työskennellyt ekonomistina Nordealla ja eri tehtävissä Suomen Pankissa, erityisalueinaan Suomen ja euroalueen makrotalous sekä euroalueen rahapolitiikka. Ennen pankkiuraansa Heidi Schauman työskenteli tutkijana ja lehtorina Hankenilla, missä hän väitteli tohtoriksi työmarkkinoiden toiminnasta.

Heidi Schaumanin Talouskatsaukset (Aktia)

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvaa, ALM Partners yhteistyökumppaneineen käyttää evästeitä. Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close